Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van www.mediumanna.com. Door deze website te raadplegen, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer, welke steeds eenzijdig gewijzigd kan worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. De inhoud op deze website zijn persoonlijke ervaringen en staan los van officiële standpunten van personen, bedrijven en/of organisaties. Hoewel de inhoud en publicatie van deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, zijn onregelmatigheden niet uit te sluiten en bestaat de mogelijkheid dat informatie naar verloop van tijd niet meer actueel en/of correct is. De lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden content en/of diensten worden door de bezoeker geheel op eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van schrijf-, type- en spelfouten.

Aan de op www.mediumanna.com aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Anna heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de lezer wordt geïnterpreteerd en/of gebruikt en aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (inclusief het verlies van inkomsten, (in)directe, en/of gevolgschades, van welke aard dan ook) die zou kunnen voortvloeien door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door Anna gecreëerde content.